Psalm 110 – Chrystus Królem i Kapłanem

Dawidowy. Psalm.
Wyrocznia Boga dla Pana mego:
«Siądź po mojej prawicy,
aż Twych wrogów położę
jako podnóżek pod Twoje stopy».

Twoje potężne berło
niech Pan rozciągnie z Syjonu:
«Panuj wśród swych nieprzyjaciół!

Przy Tobie panowanie
w dniu Twej potęgi,
w świętych szatach [będziesz].
Z łona jutrzenki
jak rosę Cię zrodziłem».

Pan przysiągł
i żal Mu nie będzie:
«Tyś Kapłanem na wieki
na wzór Melchizedeka».

Pan po Twojej prawicy
zetrze królów w dniu swego gniewu.

Będzie sądził narody,
wzniesie stosy trupów,
zetrze głowy
jak ziemia szeroka.

Po drodze będzie pił ze strumienia,
dlatego głowę podniesie.