Psalm 111 – Wielkie dzieła Boże

Alleluja.

Alef

Z całego serca chcę chwalić Pana

Bet

w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.

Gimel

Wielkie są dzieła Pańskie,

Dalet

mogą ich doświadczyć wszyscy, którzy je miłują.

He

Majestat i wspaniałość – to Jego działanie,

Waw

a sprawiedliwość Jego przetrwa na zawsze.

Zain

Zapewnił pamięć swym cudom;

Chet

Pan jest miłosierny i łaskawy.

Tet

Dał pokarm tym, którzy się Go boją;

Jod

pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu.

Kaf

Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich,

Lamed

oddając im posiadłości pogan.

Mem

Dzieła rąk Jego to wierność i sprawiedliwość.

Nun

Wszystkie przykazania Jego są trwałe,

Samek

ustalone na wieki, na zawsze,

Ain

nadane ze słusznością i mocą.

Pe

Zesłał odkupienie swojemu ludowi,

Sade

ustanowił na wieki swoje przymierze;

Kof

a imię Jego jest święte i lęk wzbudza.

Resz

Bojaźń Pańska początkiem mądrości;

Szin

wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują,

Taw

a sprawiedliwość Jego trwać będzie zawsze.