Psalm 113 – Bogu wielkiemu i łaskawemu chwała!

Alleluja.
Chwalcie, słudzy Pańscy,
chwalcie imię Pana:

Niech imię Pańskie będzie błogosławione
odtąd i aż na wieki!

Od wschodu słońca aż po zachód jego
niech imię Pańskie będzie pochwalone!

Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy,
Jego chwała sięga ponad niebiosa.

Któż jak nasz Pan Bóg,
co siedzibę ma w górze,

co w dół spogląda
na niebo i na ziemię?

Podnosi nędzarza z prochu,
a dźwiga z gnoju ubogiego,

by go posadzić wśród książąt,
wśród książąt swojego ludu,

Ten, co niepłodnej każe mieszkać w domu
jako pełnej radości matce synów.
.