Psalm 115 – Wielkość prawdziwego Boga

Nie nam, Panie, nie nam,
lecz Twemu imieniu daj chwałę
za Twoją łaskawość i wierność!

Czemu mają mówić poganie:
«A gdzież jest ich Bóg?»

Nasz Bóg jest w niebie;
czyni wszystko, co zechce.

Ich bożki to srebro i złoto,
robota rąk ludzkich.

Mają usta, ale nie mówią;
oczy mają, ale nie widzą.

Mają uszy, ale nie słyszą;
nozdrza mają, ale nie czują zapachu.

Mają ręce, lecz nie dotykają;
nogi mają, ale nie chodzą;
gardłem swoim nie wydają głosu.

Do nich są podobni ci, którzy je robią,
i każdy, który im ufa.

Dom Izraela pokłada ufność w Panu,
On ich pomocą i tarczą.

Dom Aarona pokłada ufność w Panu,
On ich pomocą i tarczą.

Bojący się Pana, pokładają ufność w Panu,
On ich pomocą i tarczą.

Pan o nas pamięta:
niech nam błogosławi;
niech błogosławi domowi Izraela,
niech błogosławi domowi Aarona;

niech błogosławi bojącym się Pana,
zarówno małym jak i wielkim!

Niech Pan was rozmnoży,
was i synów waszych!

Błogosławieni jesteście przez Pana,
co stworzył niebo i ziemię.

Niebo jest niebem Pana,
synom zaś ludzkim dał ziemię.

To nie umarli chwalą Pana,
nikt z tych, którzy zstępują do Szeolu,

lecz my błogosławimy Pana
odtąd i aż na wieki.