Psalm 123 – Wzgardzony lud ufa swojemu Bogu

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

Pieśń stopni.
Do Ciebie wznoszę me oczy,
który mieszkasz w niebie.

Oto jak oczy sług
są zwrócone na ręce ich panów
i jak oczy służącej
na ręce jej pani,
tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu,
dopóki się nie zmiłuje nad nami.

Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami,
bo wzgardą jesteśmy nasyceni.

Dusza nasza jest nasycona
szyderstwem zarozumialców
i wzgardą pyszałków.