Psalm 124 – Bóg nas ocalił

Pieśń stopni. Dawidowa.
Gdyby Pan nie był
po naszej stronie –
niech to już przyzna Izrael –

gdyby Pan nie był
po naszej stronie,
gdy ludzie przeciw nam powstawali,

wtedy połknęliby nas żywcem,
gdy ich gniew przeciw nam zapłonął:

wówczas zatopiłaby nas woda,
przepłynąłby nad nami potok;

wówczas przelałyby się nad nami
wezbrane wody.

Błogosławiony Pan,
który nas nie wydał
na pastwę ich zębom.

Dusza nasza jak ptak się wyrwała
z sidła ptaszników,
sidło się porwało,
a my jesteśmy wolni.

Nasza pomoc jest w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.