Psalm 125 – Bóg ostoją ufności Izraela

Pieśń stopni.
Ci, którzy Panu ufają,
są jak góra Syjon,
co się nie porusza, ale trwa na wieki.

Góry otaczają Jeruzalem:
tak Pan otacza swój lud
i teraz, i na wieki.

Bo nie zaciąży
bezbożne berło
nad losem sprawiedliwych,
by sprawiedliwi nie wyciągali
rąk swoich ku nieprawości.

Panie, dobrze czyń dobrym
i ludziom prawego serca!

A tych, co schodzą na kręte swe drogi,
niech Pan odprawi
wraz ze złoczyńcami:
pokój nad Izraelem!