Psalm 128 – Szczęście rodzinne bogobojnych

Pieśń stopni.
Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana,
który chodzi Jego drogami!

Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał,
będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie.

Małżonka twoja jak płodny szczep winny
we wnętrzu twojego domu.
Synowie twoi jak sadzonki oliwki
dokoła twojego stołu.

Oto takie błogosławieństwo dla męża,
który boi się Pana.

Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu,
oglądaj pomyślność Jeruzalem
przez całe swe życie.

Oglądaj dzieci twoich synów.
Pokój nad Izraelem!