Psalm 148 – Niebiosa i ziemio, chwalcie Pana!

Alleluja.
Chwalcie Pana z niebios,
chwalcie Go na wysokościach!

Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie,
chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy!

Chwalcie Go, słońce i księżycu,
chwalcie Go, wszystkie gwiazdy świecące.

Chwalcie Go, nieba najwyższe
i wody, co są ponad niebem:

niech imię Pana wychwalają,
On bowiem nakazał i zostały stworzone,

utwierdził je na zawsze, na wieki;
nadał im prawo, które nie przeminie.

Chwalcie Pana z ziemi,
potwory i wszystkie morskie głębiny,

ogniu i gradzie, śniegu i mgło,
gwałtowny huraganie, co pełnisz Jego słowo,

góry i wszelkie pagórki,
drzewa rodzące owoc i wszystkie cedry,

dzikie zwierzęta i bydło wszelakie,
to, co się roi na ziemi, i ptactwo skrzydlate,

królowie ziemscy i wszystkie narody,
władcy i wszyscy sędziowie na ziemi,

młodzieńcy, a także dziewice,
starcy wraz z młodzieżą

niech imię Pana wychwalają,
bo tylko Jego imię jest wzniosłe,
majestat Jego góruje nad ziemią i niebem

i pomnaża moc swojego ludu.
Pieśń pochwalna dla wszystkich Jego świętych,
synów Izraela – ludu, który Mu jest bliski.
Alleluja.