Psalm 149 – Posłannictwo Izraela

Alleluja.
Śpiewajcie pieśń nową Panu;
chwała Jego [niech zabrzmi] w zgromadzeniu świętych.

Niech Izrael się cieszy swym Stwórcą,
niech synowie Syjonu radują się swym Królem.

Niech chwalą Jego imię wśród tańców,
niech grają Mu na bębnie i cytrze.

Bo Pan w ludzie swoim ma upodobanie
i zdobi pokornych zwycięstwem.

Niech się weselą święci wśród chwały,
niech się cieszą na swoich sofach!

Niech chwała Boża będzie w ich ustach,
a miecze obosieczne w ich ręku:

aby dokonać pomsty wśród pogan
i karania pośród narodów;

aby ich królów zakuć w kajdany,
a dostojników w żelazne łańcuchy;

by wypełnić na nich pisany wyrok:
to jest chwałą wszystkich Jego świętych.
Alleluja.