Psalm 21 – Dziękczynienie i modlitwa za króla

Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy.
Panie, król się weseli z Twojej potęgi,
jak bardzo się cieszy z Twojej pomocy!
Spełniłeś pragnienie jego serca
i nie odmówiłeś błagania warg jego.
Bo go uprzedzasz pomyślnymi błogosławieństwami,
koronę szczerozłotą wkładasz mu na głowę.
Prosił Ciebie o życie: Ty go obdarzyłeś
długimi dniami na wieki i na zawsze.
Wielka jest jego chwała dzięki Twej pomocy,
ozdobiłeś go blaskiem i dostojeństwem.
Bo go czynisz błogosławieństwem na wieki,
napełniasz go radością przed Twoim obliczem.

Król bowiem w Panu pokłada nadzieję
i z łaski Najwyższego się nie zachwieje.
Niech spadnie Twa ręka na wszystkich Twoich wrogów;
niech znajdzie Twa prawica tych, co nienawidzą Ciebie.
Uczyń ich jakby piecem ognistym,
gdy się ukaże Twoje oblicze.
Niech Pan ich pochłonie w swym gniewie,
a ogień niechaj ich strawi!
Wytrać ich potomstwo z ziemi,
usuń ich plemię spośród synów ludzkich!

Choćby zamierzyli zło przeciwko Tobie,
choćby uknuli podstęp, nie dopną niczego,
bo Ty ich zmusisz do ucieczki,
z Twego łuku będziesz mierzyć w ich twarze.
Powstań, Panie, w swej potędze,
chcemy śpiewać i moc Twoją sławić.