Psalm 34 – Bojaźń Boża źródłem błogosławieństwa

Dawidowy. Gdy wobec Abimeleka udawał szaleńca i odszedł wygnany przez niego.

Alef

Chcę błogosławić Pana w każdym czasie,
na ustach moich zawsze Jego chwała.

Bet

Dusza moja będzie się chlubiła w Panu,
niech słyszą pokorni i niech się weselą!

Gimel

Uwielbiajcie ze mną Pana,
imię Jego wspólnie wywyższajmy!

Dalet

Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał
i uwolnił od wszelkiej trwogi.

He

Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością,
a oblicza wasze nie zaznają wstydu.

Zain

Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał,
i wybawił ze wszystkich ucisków.

Chet

Anioł Pana zakłada obóz warowny
wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie.

Tet

Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan,
szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka.

Jod

Bójcie się Pana, święci Jego,
gdyż bogobojni nie doświadczają biedy.

Kaf

Możni zubożeli i zaznali głodu;
a szukającym Pana żadnego dobra nie zabraknie.

Lamed

Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie;
nauczę was bojaźni Pańskiej.

Mem

Jakim ma być człowiek, co miłuje życie
i pragnie dni, by zażywać szczęścia?

Nun

Powściągnij swój język od złego,
a twoje wargi od słów podstępnych!

Samek

Odstąp od złego, czyń dobro;
szukaj pokoju, idź za nim!

Ain

Oczy Pana [zwrócone są] ku sprawiedliwym,
a Jego uszy na ich wołanie.

Pe

Wołali, a Pan ich wysłuchał
i uwolnił od wszystkich przeciwności.

Sade

Oblicze Pana [zwraca się] przeciw źle czyniącym,
by pamięć o nich wygładzić z ziemi.

Kof

Pan jest blisko skruszonych w sercu
i wybawia złamanych na duchu.

Resz

Wiele nieszczęść [spada na] sprawiedliwego;
lecz ze wszystkich Pan go wybawia.

Szin

Strzeże On wszystkich jego kości:
ani jedna z nich nie ulegnie złamaniu.

Taw

Zło sprowadza śmierć na przewrotnego,
wrogów sprawiedliwego spotka kara.

Pan uwalnia dusze sług swoich,
nie dozna kary, kto się doń ucieka.