Psalm 37 – Los złych i dobrych

Dawidowy.

Alef

Nie unoś się gniewem z powodu złoczyńców
ani nie zazdrość niesprawiedliwym,

bo znikną tak prędko jak trawa
i zwiędną jak świeża zieleń.

Bet

Miej ufność w Panu i postępuj dobrze,
mieszkaj w ziemi i zachowaj wierność.

Raduj się w Panu,
a On spełni pragnienia twego serca.

Gimel

Powierz Panu swoją drogę
i zaufaj Mu: On sam będzie działał

i sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło,
a słuszność twoja – jak południe.

Dalet

Upokórz się przed Panem i Jemu zaufaj!
Nie oburzaj się na tego, komu się szczęści w drodze,
na człowieka, co obmyśla zasadzki.

He

Zaprzestań gniewu i porzuć zapalczywość;
nie oburzaj się: to wiedzie tylko ku złemu.

Złoczyńcy bowiem wyginą,
a ufający Panu
posiądą ziemię.

Waw

Jeszcze chwila, a nie będzie przestępcy:
spojrzysz na jego miejsce, a już go nie będzie.

Natomiast pokorni posiądą ziemię
i będą się rozkoszować wielkim pokojem.

Zain

Przeciw sprawiedliwemu zło knuje występny
i zgrzyta na niego zębami.

Pan śmieje się z niego,
bo widzi, że jego dzień nadchodzi.

Chet

Występni dobywają miecza,
łuk swój napinają,
by powalić biedaka i nieszczęśliwego,
by zabić tych, których droga jest prosta.

Ich miecz przeszyje własne ich serca,
a ich łuki zostaną złamane.

Tet

Lepsza jest odrobina, którą ma sprawiedliwy,
niż wielkie bogactwo występnych,

bo ramiona występnych będą połamane,
a sprawiedliwych Pan podtrzymuje.

Jod

Pan zna dni nienagannych,
a ich dziedzictwo trwać będzie na wieki;

w czasie klęski nie zaznają wstydu,
a we dni głodu będą syci.

Kaf

Występni natomiast poginą;
wrogowie Pana
jak krasa łąk zwiędną,
jak dym się rozwieją.

Lamed

Występny pożycza, ale nie zwraca,
a sprawiedliwy lituje się i obdarza.

Błogosławieni przez Pana posiądą ziemię,
przeklęci przez Niego będą wyniszczeni.

Mem

Pan umacnia kroki człowieka
i w jego drodze ma upodobanie.

A choćby upadł, to nie będzie leżał,
bo rękę jego Pan podtrzymuje.

Nun

Byłem dzieckiem i jestem już starcem,
a nie widziałem sprawiedliwego w opuszczeniu
ani potomstwa jego, by o chleb żebrało.

Lituje się on w każdym czasie i pożycza;
potomstwo jego stanie się błogosławieństwem.

Samek

Odstąp od złego, czyń dobro,
abyś mógł mieszkać na wieki,

bo Pan miłuje sprawiedliwość
i nie opuszcza swych świętych;

Ain

nikczemni wyginą,
a potomstwo występnych będzie wytępione.

Sprawiedliwi posiądą ziemię
i będą mieszkać na niej na zawsze.

Pe

Usta sprawiedliwego głoszą mądrość
i język jego mówi to, co słuszne.

Prawo jego Boga jest w jego sercu,
a jego kroki się nie zachwieją.

Sade

Występny czatuje na sprawiedliwego
i usiłuje go zabić,

lecz Pan nie zostawia go w jego ręku
i nie pozwala skazać, gdy stanie przed sądem.

Kof

Miej nadzieję w Panu i strzeż Jego drogi,
a On cię wyniesie, abyś posiadł ziemię;
zobaczysz zagładę występnych.

Resz

Widziałem, jak występny się pysznił
i rozpierał się jak cedr zielony.

Przeszedłem obok, a już go nie było;
szukałem go, lecz nie można było go znaleźć.

Szin

Strzeż uczciwości, przypatruj się prawości,
bo w końcu osiągnie [ten] człowiek pomyślność.

Wszyscy zaś grzesznicy będą wyniszczeni,
potomstwo występnych wyginie.

Taw

Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana;
On ich ucieczką w czasie utrapienia.

Pan ich wspomaga, wyzwala;
wyzwala ich od występnych i zachowuje,
do Niego bowiem się uciekają.