Psalm 45 – Weselna pieśń dla Pomazańca Bożego

Kierownikowi chóru. Na melodię: «Lilie…». Synów Koracha. Pieśń pouczająca. Pieśń miłosna.

Z mego serca tryska piękne słowo:
utwór mój głoszę dla króla;
mój język jest jak rylec biegłego pisarza.

Tyś najpiękniejszy z synów ludzkich,
wdzięk rozlał się na twoich wargach:
przeto pobłogosławił tobie Bóg na wieki.

Bohaterze, przypasz do biodra swój miecz,
swą chlubę i ozdobę! Szczęśliwie wstąp
na rydwan w obronie wiary, pokory i sprawiedliwości,
a prawica twoja niech ci wskaże wielkie czyny!

Strzały twoje są ostre – ludy poddają się tobie –
[trafiają] w serce wrogów króla.

Tron Twój, o Boże, trwa wiecznie,
berło Twego królestwa – berło sprawiedliwe.

Miłujesz sprawiedliwość, wstrętna ci nieprawość,
dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił ciebie
olejkiem radości hojniej niż równych ci losem;

wszystkie twoje szaty pachną mirrą, aloesem;
płynący z pałaców z kości słoniowej dźwięk lutni raduje ciebie.

Córki królewskie wychodzą ci na spotkanie,
królowa w złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy.

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha,
zapomnij o twym narodzie, o domu twego ojca!

Król pragnie twojej piękności:
on jest twym panem; oddaj mu pokłon!

I córa Tyru [nadchodzi] z darami;
możni narodów szukają twych względów.

Cała pełna chwały wchodzi córa królewska;
złotogłów jej odzieniem.

W szacie wzorzystej wiodą ją do króla;
za nią dziewice, jej druhny,
wprowadzają do ciebie.

Przywodzą je z radością i z uniesieniem,
przyprowadzają do pałacu króla.

Niech twoi synowie zajmą miejsce twych ojców;
ustanów ich książętami po całej ziemi!

Przez wszystkie pokolenia upamiętnię twe imię;
dlatego po wiek wieków sławić cię będą narody.