Psalm 47 – Bóg na tronie królewskim

Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Psalm.

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie,
wykrzykujcie Bogu radosnym głosem,
bo Pan najwyższy, straszliwy,
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

On nam poddaje narody
i ludy rzuca pod nasze stopy.

Wybiera dla nas dziedzictwo –
chlubę Jakuba, którego miłuje.

Wstąpił Bóg wśród radosnych okrzyków,
Pan przy dźwięku trąby.

Śpiewajcie Bogu, śpiewajcie;
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie!

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn zaśpiewajcie!

Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

Połączyli się władcy narodów
z ludem Boga Abrahama.
Bo możni świata należą do Boga:
On zaś jest najwyższy.