Psalm 52 – Przeciw oszczercy

Kierownikowi chóru. Pieśń pouczająca. Dawidowa. Gdy Edomita Doeg przybył i zawiadomił Saula w słowach: «Dawid wszedł do domu Achimeleka».

Dlaczego złością się chełpisz,
przemożny niegodziwcze?
Przez cały dzień zamyślasz zgubę,
twój język jest jak ostra brzytwa,
sprawco podstępu.

Miłujesz bardziej zło niż dobro,
bardziej kłamstwo niż mowę sprawiedliwą.

Miłujesz wszelkie zgubne mowy,
podstępny języku!

Dlatego zniszczy cię Bóg na wieki,
pochwyci cię i usunie z twego namiotu,
wyrwie cię z ziemi żyjących.

Ujrzą sprawiedliwi i ulękną się,
a będą śmiali się z niego:

«Oto człowiek, który nie uczynił
Boga swoją warownią.
ale zaufał mnóstwu swych bogactw,
a w siłę wzrósł przez swoje zbrodnie».

Ja zaś jak oliwka, co kwitnie w domu Bożym,
zaufam na wieki łaskawości Boga.

Chcę Cię wysławiać na wieki za to, coś uczynił,
i polegać na Twoim imieniu, bo jest dobre
dla ludzi Tobie oddanych.