Psalm 54 – Wybaw mnie, Boże!

Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Pieśń pouczająca. Dawidowa. Gdy Zifejczycy przybyli do Saula, mówiąc: «Oto Dawid u nas się ukrywa».

Boże, zbaw mnie, w imię swoje,
swoją mocą broń mojej sprawy!

Boże, słuchaj mojej modlitwy,
nakłoń ucha na słowa ust moich!

Bo powstają przeciwko mnie pyszni,
a gwałtownicy czyhają na moje życie;
nie mają Boga przed swymi oczyma.

Oto Bóg mi dopomaga,
Pan podtrzymuje me życie.

Niechaj zło spadnie na moich przeciwników
i przez wzgląd na Twą wierność zniwecz ich!

Będę Ci chętnie składać ofiarę,
sławić Twe imię, bo ono jest dobre,

bo wybawi mię z wszelkiej udręki,
a moje oko ogląda hańbę moich wrogów.