Psalm 75 – Bóg sądzi świat

Kierownikowi chóru. Na melodię: «Nie niszcz…». Psalm. Asafowy. Pieśń.

Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy,
wzywamy Twego imienia, opowiadamy Twe cuda.

«Gdy Ja naznaczę porę,
odbędę sąd sprawiedliwy.

Choćby się chwiała ziemia z wszystkimi jej mieszkańcami,
Ja umocniłem jej filary.

Mówię zuchwalcom: „Nie bądźcie zuchwali!”
a do niegodziwych: „Nie podnoście rogu!”

Nie podnoście rogu ku górze,
nie mówcie bezczelnie przeciw Skale.

Bo nie ze wschodu ani z zachodu,
ani z pustyni, ani z gór [przychodzi] wywyższenie,

lecz Bóg jedynie jest sędzią –
tego zniża, tamtego podnosi.

Bo w ręku Pana jest kielich,
który się pieni winem, pełnym przypraw.
I On z niego nalewa: aż do mętów wypiją,
pić będą wszyscy niegodziwi na ziemi».

Ja zaś będę się radował na wieki,
zaśpiewam Bogu Jakuba.

I połamię cały róg niegodziwych,
a róg sprawiedliwego się wzniesie.