Psalm 76 – Pieśń triumfalna

Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Psalm. Asafowy. Pieśń.

Bóg znany jest w Judzie,
wielkie jest imię Jego w Izraelu.

W Salem powstał Jego przybytek,
a na Syjonie Jego mieszkanie.

Tam złamał pioruny łuku,
tarczę i miecz, i zbroję.

Jesteś pełen światła – potężniejszy
niż góry odwieczne.

Najdzielniejsi stali się łupem
i śpią snem swoim,
a ręce wszystkich odważnych pomdlały.

Od Twojej groźby, Boże Jakuba,
zdrętwiały rydwany i konie.

Jesteś straszliwy i któż Ci się oprze
w obliczu Twego zagniewania?

Ogłosiłeś z nieba swój wyrok,
przelękła się ziemia, zamilkła,

gdy Bóg na sąd się podniósł,
by ocalić wszystkich pokornych na ziemi.

Bo gniew Edomu będzie Cię sławił,
a resztki Chamat będą obchodzić Twe święto.

Złóżcie śluby i wypełnijcie je przed Panem, Bogiem waszym,
niech całe otoczenie niesie dary Straszliwemu,

Temu, który poskramia ducha książąt,
który jest straszliwy dla królów ziemi.