Psalm 80 – Spustoszona winnica Pańska

Kierownikowi chóru. Na melodię: «Lilie świadectwa…». Asafowy. Psalm.

Posłuchaj, Pasterzu Izraela,
Ty, co jak trzodę wiedziesz ród Józefa.
Ty, który zasiadasz nad cherubami, zabłyśnij,
przed Efraimem, Beniaminem i Manassesem!

Wzbudź Twą potęgę
i przyjdź nam na pomoc!

O Boże, odnów nas
i okaż Twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia.

Panie, Boże Zastępów,
jak długo gniewać się będziesz,
choć lud Twój się modli?

Nakarmiłeś go chlebem płaczu
i obficie napoiłeś go łzami.

Zrobiłeś z nas powód zwady dla naszych sąsiadów,
a wrogowie nasi z nas szydzą.

Boże Zastępów, odnów nas
i okaż Twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia.

Wyrwałeś winorośl z Egiptu,
wygnałeś pogan, a ją zasadziłeś.

Grunt dla niej przygotowałeś,
a ona zapuściła korzenie
i napełniła ziemię.

Góry okryły się jej cieniem,
a cedry Boże jej gałęźmi.

Swe latorośle rozpostarła aż do Morza,
a swoje pędy aż do Rzeki.

Dlaczego jej mury zburzyłeś,
tak że zrywa z niej [grona] każdy, kto przechodzi drogą,

że ją niszczy dzik leśny,
a polne zwierzęta obgryzają?

Powróć, o Boże Zastępów!
Wejrzyj z nieba, zobacz
i nawiedź tę winorośl;

i chroń tę, którą zasadziła Twa prawica,
.

Ci, którzy ją spalili ogniem i wycięli,
niech zginą od grozy Twojego oblicza!

Niech ręka Twoja będzie nad mężem Twej prawicy,
nad synem człowieczym, któregoś utwierdził dla siebie.

Nie odstąpimy już więcej od Ciebie;
zachowaj nas przy życiu, byśmy wzywali Twojego imienia.

Panie, Boże Zastępów, odnów nas
i ukaż Twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia.