Psalm 81 – Hymn świąteczny

Kierownikowi chóru. Na melodię z Gat. Asafowy.

Radośnie śpiewajcie Bogu, naszej Mocy,
wykrzykujcie Bogu Jakuba!

Zacznijcie śpiew i w bęben uderzcie,
w harfę słodko dźwięczącą i lirę!

Dmijcie w róg na nowiu,
podczas pełni, w nasz dzień uroczysty!

Bo to jest ustawa w Izraelu,
przykazanie Boga Jakubowego.

To prawo ustanowił On dla Józefa,
gdy wyruszył on z ziemi egipskiej.
Słyszę język nieznany:

«Uwolniłem od brzemienia jego barki:
jego ręce porzuciły kosze.

W ucisku wołałeś, a Ja cię ratowałem,
odpowiedziałem ci z grzmiącej chmury,
doświadczyłem cię przy wodach Meriba.

Słuchaj, mój ludu, chcę cię napomnieć:
obyś posłuchał Mnie, Izraelu!

Nie będzie u ciebie boga obcego,
cudzemu bogu nie będziesz oddawał pokłonu.

Ja jestem Pan, twój Bóg,
który cię wyprowadził z ziemi egipskiej;
otwórz szeroko usta, abym je napełnił.

Lecz mój lud nie posłuchał mego głosu:
Izrael nie był Mi posłuszny.

Pozostawiłem ich przeto twardości ich serca:
niech postępują według swych zamysłów!

Gdyby mój lud Mnie posłuchał,
a Izrael kroczył moimi drogami:

natychmiast zgniótłbym ich wrogów
i obróciłbym rękę na ich przeciwników.

Nienawidzący Pana schlebialiby Jemu,
a czas ich [kary] trwałby na wieki.

Jego zaś bym karmił tłuszczem pszenicy
i sycił miodem z opoki».