Psalm 87 – Syjon macierzą wszystkich ludów

Synów Koracha. Psalm. Pieśń.
Budowla Jego jest na świętych górach:

Pan miłuje bramy Syjonu
bardziej niż wszystkie namioty Jakuba.

Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie,
o miasto Boże!

Wymienię Rahab i Babel wśród tych, co mnie znają;
oto Filistyni i Tyr razem z Kusz [powiedzą]:
«Ten [i ten] się tam urodził».

O Syjonie zaś będzie się mówić: «Każdy na nim się narodził,
a Najwyższy sam go umacnia».

Pan spisując wylicza narody:
«Ten się tam urodził».

I oni zaśpiewają jak tancerze:
«W tobie są wszystkie me źródła».