Psalm 95 – Wielkiemu Bogu chwała!

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki na cześć Skały naszego zbawienia:

przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni!

Albowiem Pan jest wielkim Bogiem
i wielkim Królem ponad wszystkimi bogami:

głębiny ziemi są w Jego ręku
i szczyty gór należą do Niego.

Morze jest Jego własnością: bo On sam je uczynił,
i stały ląd ukształtowały Jego ręce.

Wejdźcie, uwielbiajmy, padnijmy na twarze
i zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.

Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska
i owcami w Jego ręku.
Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego:

Nie zatwardzajcie serc waszych jak w Meriba,
jak na pustyni w dniu Massa,

gdzie Mnie wasi przodkowie wystawiali na próbę
i doświadczali Mię, choć dzieło moje widzieli.

Tamto pokolenie budziło we Mnie wstręt przez lat czterdzieści,
i powiedziałem: «Są oni ludem o sercu zbłąkanym
i moich dróg nie znają».

Przeto przysiągłem w moim gniewie:
«Nie wejdą do [miejsca] mego odpoczynku».