Psalm 99 – Chwalcie najświętszego Boga!

Pan króluje: drżą narody;
zasiada na cherubach: a ziemia się trzęsie.

Wielki jest Pan na Syjonie
i wyniesiony ponad wszystkie ludy.

Niech wielbią imię Twoje
wielkie i straszliwe:
ono jest święte.

Królem jest Potężny, co kocha sprawiedliwość.
Ty ustanowiłeś to, co jest słuszne,
prawo i sprawiedliwość w Jakubie
Ty ustanowiłeś.

Wysławiajcie Pana, Boga naszego,
oddajcie pokłon u podnóżka stóp Jego:
On jest święty.

Wśród Jego kapłanów są Mojżesz i Aaron,
i Samuel wśród tych, co wzywali Jego imienia:
wzywali Pana,
On ich wysłuchiwał.

Przemawiał do nich w słupie obłoku:
słyszeli Jego zlecenia i przykazania, które im nadał;

Panie, Boże nasz, Ty ich wysłuchiwałeś,
byłeś dla nich Bogiem przebaczającym,
ale brałeś odwet za ich występki.

Wysławiajcie Pana, Boga naszego,
oddajcie pokłon przed świętą Jego górą:
bo Pan, Bóg nasz, jest święty.