Psalm 70 – Błaganie o pomoc Bożą

Kierownikowi chóru. Dawidowy. Ku wspomnieniu.

Racz mnie wybawić, o Boże;
Panie, pospiesz mi na pomoc!

Niech się zawstydzą i okryją rumieńcem
ci, którzy godzą na moje życie.
Niech się cofną okryci wstydem
ci, którzy z nieszczęść moich się weselą.

Niechaj odstąpią okryci hańbą,
którzy [mi] mówią: «Ha, ha».

Niech się radują i weselą w Tobie
wszyscy, co Ciebie szukają.
Niech zawsze mówią: «Bóg jest wielki!»
ci, którzy pragną Twojej pomocy.

Ja zaś ubogi jestem i nędzny,
Boże, szybko przyjdź mi z pomocą!
Tyś wspomożyciel mój i wybawca:
nie zwlekaj, o Panie!