Psalm 92 – Sprawiedliwe rządy Boże

Psalm. Pieśń. Na dzień szabatu.

Dobrze jest dziękować Panu
i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy:

głosić z rana Twoją łaskawość,
a wierność Twoją nocami,

na harfie dziesięciostrunnej i lirze
i pieśnią przy dźwiękach cytry.

Bo rozradowałeś mnie, Panie, Twoimi czynami,
cieszę się dziełami rąk Twoich.

Jakże wielkie są dzieła Twe, Panie,
bardzo głębokie Twe myśli!

Człowiek nierozumny ich nie zna,
a głupiec ich nie pojmuje.

Chociaż występni plenią się jak zielsko
i złoczyńcy jaśnieją przepychem,
i tak [idą] na wieczną zagładę.

Ty zaś, o Panie, na wieki jesteś wywyższony.

Bo oto wrogowie Twoi, Panie,
bo oto wrogowie Twoi poginą,
rozproszą się wszyscy złoczyńcy.

Wywyższyłeś mój róg jak u bawołu,
skropiłeś mnie świeżym olejkiem.

Oko moje patrzy na nieprzyjaciół,
.
Słuchają moje uszy moich przeciwników.

Sprawiedliwy zakwitnie jak palma,
rozrośnie się jak cedr na Libanie.

Zasadzeni w domu Pańskim
rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.

Wydadzą owoc nawet i w starości,
pełni soków i zawsze żywotni,

aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy,
moja Skała, nie ma w Nim nieprawości.