Psalm 66 – Przy ofierze dziękczynnej

Kierownikowi chóru. Pieśń. Psalm.
Sławcie Boga z radością, wszystkie ziemie,

opiewajcie chwałę Jego imienia,
cześć Mu świetną oddajcie!

Powiedzcie Bogu: Jak zadziwiające są Twoje dzieła!
Z powodu wielkiej Twej mocy
muszą Ci schlebiać Twoi wrogowie.

Niechaj cała ziemia Cię wielbi
i niechaj śpiewa Tobie,
niech imię Twoje opiewa!

Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga:
dokonał dziwów pośród synów ludzkich!

Morze na suchy ląd zamienił;
pieszo przeszli przez rzekę:
wielce Nim się radujmy!

Jego potęga włada na wieki;
oczy Jego śledzą narody:
niech się buntownicy nie podnoszą przeciw Niemu!

Błogosławcie, ludy, naszemu Bogu
i rozgłaszajcie Jego chwałę,

bo On obdarzył życiem naszą duszę,
a nodze naszej nie dał się potknąć.

Albowiem Tyś, Boże, nas doświadczył;
badałeś nas ogniem, jak się bada srebro.

Pozwoliłeś nam wejść w pułapkę,
włożyłeś na nasz grzbiet ciężar;

kazałeś ludziom deptać nam po głowach,
przeszliśmy przez ogień i wodę:
ale wyprowadziłeś nas na wolność.

Wejdę w Twój dom z całopaleniem
i wypełnię to, co ślubowałem Tobie,

co wymówiły moje wargi,
co moje usta przyrzekły w ucisku.

Złożę Ci w ofierze całopalnej tłuste owce,
razem z wonią [z ofiar] baranów:
ofiaruję Ci krowy i kozły.

Wszyscy, co się Boga boicie,
chodźcie i słuchajcie, chcę opowiedzieć,
co uczynił On mojej duszy!

Do Niego wołałem moimi ustami
i chwaliłem Go moim językiem.

Gdybym w mym sercu zamierzał nieprawość,
Pan by mnie nie wysłuchał.

Lecz Bóg wysłuchał:
dosłyszał głos mojej modlitwy.

Błogosławiony Bóg,
co nie odepchnął mej prośby
i nie odjął mi swojej łaskawości.