Psalm 67 – O błogosławieństwo na trud apostolski

Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Psalm. Pieśń.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami, niech nam błogosławi;
niech zajaśnieje dla nas Jego oblicze!

Aby na ziemi znano Jego drogę,
Jego zbawienie – pośród wszystkich ludów.

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy,
niech wszystkie narody dają Ci chwałę!

Niech się narody cieszą i weselą,
że Ty ludami rządzisz sprawiedliwie
i kierujesz narodami na ziemi.

Niech Ciebie, Boże wysławiają ludy,
niech wszystkie narody dają Ci chwałę!

Ziemia wydała swój owoc:
Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.

Niechaj nam Bóg błogosławi
i niech się Go boją
wszystkie krańce ziemi!