Psalm 112 – Szczęście bogobojnych

Alleluja.

Alef

Szczęśliwy mąż, który się boi Pana

Bet

i wielkie upodobanie ma w Jego przykazaniach.

Gimel

Potomstwo jego będzie potężne na ziemi:

Dalet

pokolenie prawych dozna błogosławieństwa.

He

Dobrobyt i bogactwo będzie w jego domu,

Waw

a sprawiedliwość jego przetrwa na zawsze.

Zain

Wschodzi w ciemności jako światło dla prawych,

Chet

łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.

Tet

Dobrze się wiedzie mężowi, który lituje się i pożycza,

Jod

postępuje w swych sprawach uczciwie.

Kaf

Na pewno się nie zachwieje;

Lamed

sprawiedliwy będzie w wiecznej pamięci.

Mem

Nie będzie się lękał niepomyślnej nowiny;

Nun

mocne jego serce, zaufało Panu.

Samek

Serce jego stateczne lękać się nie będzie,

Ain

aż z góry spojrzy na swych przeciwników.

Pe

Rozdaje – obdarza ubogich,

Sade

sprawiedliwość jego będzie trwała zawsze;

Kof

potęga jego wzmoże się ze sławą.

Resz

Widzi to występny, gniewa się,

Szin

zgrzyta zębami i marnieje.

Taw

Pragnienie występnych wniwecz się obróci.