Psalm 98 – Chwała Bogu, Zbawcy świata!

Psalm.
Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem cuda uczynił.
Zwycięstwo zgotowała Mu Jego prawica
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie:
na oczach narodów
objawił swą sprawiedliwość.

Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
wobec domu Izraela.
Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.

Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się i weselcie, i grajcie!

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,

przy trąbach i dźwięku rogu:
radujcie się wobec Pana, Króla!

Niech szumi morze i to, co je napełnia,
świat i jego mieszkańcy!

Niech rzeki klaszczą w dłonie,
niech góry razem wołają radośnie

przed obliczem Pana, bo nadchodzi,
sądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie
i według słuszności – ludy.